Than đen
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
1. Hình ảnh sản phẩm:

   
 Than đen N220
Than đen N330
Than đen N660

2. Thông tin về Than đen N220


Analysis

Unit

Spec

Result

Method

Lodine Adsorption No.

g/kg

117~127

121.8

ASTM D 1510

Oil(DBP) Absorption

Ml/100g

110~120

115.5

ASTM D 2414

Tint Strength

%

110~120

113.0

ASTM D 3265

Sieve Residue

#35

%

0.001 MAX

0.0001

ASTM D 1514

#325

0.05 MAX

0.0099

Pellet Hardness

High

gf

70MAX

43

ASTM D 3313

 

Avg

45MAX

30

Fines Content

5min.

%

10MAX

7.6

ASTM D 1508

TOL.DIS

%

85Min

96.7

ASTM D 1618

Ash Content

%

0.7MAX

0.49

ASTM D1506

Volatile Content

%

3.0MAX

1.5

KS M 6558

pH

 

5~9

8.5

ASTM D 1512

Pour Density

Kg/m3

310~390

349

ASTM D 1513

Heating Loss

%

2.0MAX

0.50

ASTM D 1509

Shape

 

Black & Pellet

 


3. Thông tin về Than đen N660

Analysis

Unit

Spec

Result

Method

Lodine Adsorption No.

g/kg

31~41

36.9

ASTM D 1510

Oil(DBP) Absorption

Ml/100g

86~96

92.1

ASTM D 2414

Tint Strength

%

52~62

58.1

ASTM D 3265

Sieve Residue

#35

%

0.001 max

0.0001

ASTM D 1514

#325

0.05MAX

0.0385

Pellet Hardness

High

gf

70MAX

65

ASTM D 3313

 

Avg

45MAX

38

Fines Content

5min.

%

10MAX

6.8

ASTM D 1508

TOL.DIS

%

75MIN

92.4

ASTM D 1618

Ash Content

%

0.7MAX

0.27

ASTM D 1506

Volatile Content

%

3MAX

0.8

KS M 6558

pH

 

5~9

7.2

ASTM D 1512

Pour Density

Kg/m3

385~465

434

ASTM D 1513

Heating Loss

%

2.0MAX

0.20

ASTM D 1509

Shape

 

Black & Pellet

 


4. Thông tin về Than đen N330


Test(ASTM)

Result

Spec.

Lodine No., gm/kg(D1510)

80.6

76-88

DBPA, cc/100 gms(D2414)

101.9

96-108

No.325 Sieve Residue,%( D1514)

0.047

0.100MAX

No.35 Sieve Residue,%( D1514)

0.0006

0.0010MAX

Heat loss%(D1509)

0.5

1.50 MAX

Fine,%(D1508)

5.9

10MAX

Pellet Hardness-Av.of 20 pellets,gf.(D5230)

30.4

15.0-45.0

Pour Density, Kg/m3(D1513)

375

351-401

Ash% (D1506)

0.34

0.75MAXCập nhật: 23/07/2012
Lượt xem: 11016
Lên trên