Săm lốp xe máy hiệu Aoki
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Săm lốp xe máy hiệu AOKI

TT

Quy cách sản phẩm

Loại xe sử dụng

I.

Lốp xe máy thông dụng

 

1.

Lốp XM  2.25 - 17 4PR

Dream (trước)

2.

Lốp XM 2.50 - 17  6PR

Dream (sau)

3.

Lốp XM 2.25 - 17  4PR

Wave (trước)

4.

Lốp XM 2.50 - 17  6PR

Wave (sau)

5.

Lốp XM 70/100 - 17 38P

Future Neo, Wave RS (trước)

6.

Lốp XM 80/90 - 17  44P

Future Neo, Wave RS (sau)

7.

Lốp XM 2.50 - 17  4PR

Future (trước)

8.

Lốp XM 2.75 - 17  6PR

Future (sau)

9.

Lốp XM 70/100 - 17  38P

Jupiter (trước)

10.

Lốp XM 80/90 - 17  44P

Jupiter (sau)

11.

Lốp XM 2.50 - 18  6PR

Win (trước)

12.

Lốp XM 3.00 - 17  6PR

Win (sau)

13.

Lốp XM 3.00 - 17  6PR

Win “hoa chân chó” (sau)

14

Lốp XM  2.50 - 17  6PR

Honda cụcSăm lốp xe máy hiệu Aoki


TT

mã hàng

Quy cách sản phẩm

Loại xe sử dụng

I.

 

Lốp xe máy thông dụng

 

1.

A001T

Lốp XM  2.25 - 17 4PR

Dream (trước)

2.

A001S

Lốp XM 2.50 - 17  6PR

Dream (sau)

3.

A002T

Lốp XM 2.25 - 17  4PR

Wave (trước)

4.

A002S

Lốp XM 2.50 - 17  6PR

Wave (sau)

5.

A003T

Lốp XM 70/100 - 17 6PR

Fu Neo, Wave RS (trước)

6.

A003S

Lốp XM 80/90 - 17  6PR

Fu Neo, Wave RS (sau)

7.

A004T

Lốp XM 2.50 - 17  6PR

Future (trước)

8.

A004S

Lốp XM 2.75 - 17  6PR

Future (sau)

9.

A005T

Lốp XM 70/100 - 17  6PR

Jupiter (trước)

10.

A005S

Lốp XM 80/90 - 17  6PR

Jupiter (sau)


Cập nhật: 26/02/2015
Lượt xem: 12923
Lên trên