Chỉ mành 840 D/2 v à 1260 D/2
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
1. Hình ảnh sản phẩm:

  

 
  Chỉ mành 840 D/2Chỉ mành 1260 D/2Chỉ mành 840 D/1

 
2. Thông tin sản phẩm 840 D/2 và 1260 D/2

Specification

840D/2

1260 D/2

Breaking Strength N/end

147.3

217.3

Elongation At Break %

21.9

22.6

Adhension(H-Test) N/CM

142.9

199.0

Moiture%

0.69

0.64

Dipped Pick Up%

4.76

4.68

Diameter(MM)

0.55

0.64

Twist(Z) T/M

467

377

Twist(S) T/M

463

374

Thermail Shrinkage

5.9

5.93. Thông tin sản phẩm 840D/1


ITEM

UNIT

840D/1

BREAKING STRENGTH

N/END

72

22.6N ELONGATION AT LOAD

%

7.5±1.0

ADHENSION

N/CM

≥55

BREAKING STRENGTH UNEVENNESS RATE

%

≤4.5

ELONGATION AT BREAK UNEVENNESS RATE

%

≤6.5

DIPPED PICK UP

%

4.20±1.2

ELONGATION AT BREAK

%

20±2.0

DIAMETER

MM

0.30±0.03

TWIST(Z)

T/M

210±15

THERMAL SHRINKAGE

%

≤4.0

MOISTURE

%

≤0.8


Cập nhật: 24/07/2012
Lượt xem: 10455
Lên trên