Cao su tổng hợp
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
1. Hình ảnh sản phẩm:

1502.jpg


 br01.jpg

 1712.jpg

Cao su tổng hợp
 SBR 1502

 Cao su tổng hợp
 KBR01
 Cao su tổng hợp
 SBR 17122. Cao su tổng hợp SBR 1502


Analysis Item

Unit

Spec.

Results

Method

Volatile Matter

%

Max 0.50

0.19

ASTM D 5668

Ash Content

%

Max 0.80

0.25

ASTM D 5667

Organic Acid

%

4.80~7.00

0.02

ASTM D 5774

Soap

%

Max 0.50

24.0

ASTM D 5774

B-ST

%

22.5~24.5

5.34

ASTM D 5775

Raw MV( ML1+4,100 oC)

 

47.0~57.0

53.5

ASTM D 1646

Comp. Mv(ML1+4,100 oC)

 

Max 89.0

80.5

ASTM D 1646

Tensile Strength 35min

Kgf/cm3

Min 260

295.0

ASTM D 412

Elongation 35Min

%

Min 290

420

ASTM D 412

300% Modulus 35Min

Kgf/cm3

190~230

209.0

ASTM D 4123. Cao su tổng hợp KBR01

Analysis Item

Unit

Spec.

Results

Method

Volatile Matter

%

Max 0.50

0.23

ASTM D 5668

CIS Content

%

Min 96.0

96.3

FT-IR METHOD

GEL Content

%

Max 2.00

0.02

ASTM D 3616

Ash Content

%

Max 0.20

0.04

ASTM D 5667

Raw Mooney Viscosity

 

40.0~50.0

45.4

ASTM D 1646

Compound  Mooney Viscosity

 

52.0~66.0

52.0

ASTM D 1646

Tensile Strength 35min

Kgf/cm3

165.0~240.0

180.0

ASTM D 412

Elongation 35Min

%

410~590

500

ASTM D 412

300% Modulus 25Min

Kgf/cm3

80.0~120.0

82.0

ASTM D 412

300% Modulus 35Min

Kgf/cm3

85.0~120.0

85.0

ASTM D 412

300% Modulus 50 Min

Kgf/cm3

85.0~120.0

85.0

ASTM D 4123. Cao su tổng hợp SBR 1712

Analysis Item

Unit

Spec.

Results

Method

Volatile Matter

%

Max 0.50

0.18

ASTM D 5668

Ash Content

%

Max 0.80

0.13

ASTM D 5667

Organic Acid

%

3.90~5.70

4.52

ASTM D 5774

Soap

%

Max 0.50

0.02

ASTM D 5774

Oil Content

%

25.8~28.8

27.2

ASTM D 5774

B-ST

%

22.5~24.5

23.9

ASTM D 5775

Raw MV( ML1+4,100 oC)

 

44.0~54.0

49.0

ASTM D 1646

Comp. Mv(ML1+4,100 oC)

 

Max 71.0

62.5

ASTM D 1646

Tensile Strength 35min

Kgf/cm3

Min 215.0

244.0

ASTM D 412

Elongation 35Min

%

Min 500

610

ASTM D 412

300% Modulus 35Min

Kgf/cm3

95.0~125.0

108.0

ASTM D 412


Cập nhật: 15/01/2016
Lượt xem: 13215
Lên trên